Peluang Perniagaan

KOPSIS diberi kelulusan untuk menjalankan pelbagai aktiviti ekonomi yang memberi nilai tambah kepada ahli-ahli.

  • Pertanian
  • Insurans / Takaful
  • Pelancongan
  • Kontrak / Pembangunan
  • Pendidikan / Seminar
  • Perniagaan yang memberi keuntungan kepada ahli

Keahlian KOPSIS

Keahlian KOPSIS terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas. Keutamaan diberikan kepada bekas Siswazah.